Distressed Fund

Fundusz Beyond Investments inwestuje w Distressed Securities – akcje spółek notowanych na NC i GPW zagrożonych bankructwem.

Fundusz przyjmuje strategię inwestycji w niepłynne aktywa szukając zysków w obligacjach, akcjach, innym długu lub wierzytelnościach przedsiębiorstw niedocenianych przez rynek (undervalued), które przechodzą proces restrukturyzacji, są w stanie likwidacji lub bankrutują.

Zyski pochodzą z niedowartościowania prawdziwej wartości mocno przecenionego długu. Strategia opiera się na kupnie długu firmy po zdyskontowanej cenie, restrukturyzacja i sprzedaż po wyższej cenie.

Więcej na stronie Beyond Investments.